โครงการ RAC NAMA เข้าร่วมงาน ATMOsphere Asia 2018 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA) พร้อมด้วยผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล และบริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมงานสัมมนา ATMOsphere Asia 2018 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญด้านสารทำความเย็นธรรมชาติและประสิทธิภาพพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
ในงานสัมมนา ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนทั้งผู้กำหนดนโยบาย กลุ่มผู้ใช้และผู้ผลิตรายหลักในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาบรรยายเรื่องความคืบหน้าในนโยบายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวทางการตลาด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้สารทำความเย็นธรรมชาติจากผู้ใช้ทั้งในภูมิภาคและประเทศอื่นๆ และกรณีศึกษาเทคโนโลยีสารทำความเย็นธรรมชาติสำหรับระบบเครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรมและการค้า และเทคโนโลยีในระบบทำความร้อน ระบายอากาศและระบบปรับอากาศ
 
ฟิลิปป์ มุนซิงเงอร์ ผู้จัดการโครงการจาก GIZ Proklima บรรยายเรื่องการสนับสนุนการผลิตและการใช้เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนที่ใช้ไฮโดรคาร์บอนในเอเชีย โดยเน้นย้ำว่าหน่วยงานรัฐบาลแต่ละประเทศควรสนับสนุนเรื่องใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการรับรองทักษะของช่างเทคนิค การทำให้เทคโนโลยีสีเขียวเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และการทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้แก่ประชาชน นอกจากนี้ฟิลิปป์ยังบรรยายเรื่องการฝึกอบรม มาตรฐานและการส่งเสริมทักษะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
ด้านผู้แทนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของประเทศอินโดนีเซีย และผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมของประเทศมาเลเซียได้นำเสนอแผนการจัดการระงับใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFC) และการดำเนินงานตามการแก้ไขเพิ่มเติมคิกาลี (Kigali Amendment) “เราต้องยอมรับว่าสารทำความเย็นธรรมชาติจะเป็นอนาคตของอุตสาหกรรม ดังนั้นเราต้องการจะเตรียมความพร้อมในเรื่องการบริการซ่อมบำรุงและการตรวจสอบระบบเหล่านี้อย่างถูกต้อง” เอมี่ ชาร์ลีน หว่อง ผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมของประเทศมาเลเซีย กล่าว
 
จากการบรรยายข้างต้น จะเห็นได้ว่าหลายประเทศในภูมิภาคใช้สารทำความเย็นธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าและศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ และในเรื่องการส่งเสริมทักษะและการสร้างความตระหนักรู้เป็นหัวข้อที่วิทยากรหลายท่านให้ความสำคัญและเห็นว่าต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และพูดคุยถึงการดำเนินงานเรื่องการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมระบบทำความร้อน ระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ตลอดจนความก้าวหน้าและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารทำความเย็นธรรมชาติและความท้าทายต่างๆ ในอุตสาหกรรมนี้
 
งานสัมมนา ATMOsphere Asia 2018 จัดขึ้นโดย shecco ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติทั้งห้าชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย ไฮโดรคาร์บอน น้ำ และอากาศ งานสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 150 ท่าน ประกอบด้วย 68 องค์กร ซึ่งมีทั้งผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ผลิต องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร หน่วยงานภาควิชาการ และบริษัททั้งหมด 20 บริษัท โดยงานสัมมนาครั้งต่อไปจะจัดขึ้นวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่กรุงเทพฯ
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://www.atmo.org/asia2018
ขอบคุณรูปภาพจาก https://medium.com/naturalrefrigerants/atmosphere-asia-2018-7758aa763647

Gallery

Contact information