การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างที่พักอาศัยนำร่องเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่ภูมิภาคบีโกล ประเทศฟิลิปปินส์

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่บีโกล (เอกชน) จำนวน 34 คนและหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น 9 แห่งในภูมิภาคบีโกล ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสร้างที่พักอาศัยนำร่องเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Resilient Pilot Housing - CCRPH) การประชุมนี้ได้มีการฝึกอบรมด้านการออกแบบและการสร้างระบบอาคารที่พักอาศัยที่ใช้ต้นทุนต่ำ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในเมือง
 
การฝึกอบรม ถูกจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีบีโกล (BISCAST) และเทศบาลเมืองนากา เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคมปี พ.ศ. 2561 ในเมืองนากา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคบีโกล ได้แก่ เทศบาลเมือง Legazpi, Tabaco, Naga และ Masbate รวมทั้งเทศบาลของ Daet, Pili, Sorsogon และจังหวัด Virac และ Camarines Norte เข้าร่วม ระหว่างการฝึกอบรม ทีมงาน BISCAST ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ (Urban Nexus) อาคารสีเขียวและคุณสมบัติที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างที่พักอาศัยนำร่อง รวมทั้งเครื่องเขย่าคอนกรีตสำหรับผลิตคอนกรีตบล็อกจำนวนมาก โต๊ะเขย่าคอนกรีตและเครื่องมือผลิตคาน
 
ในช่วงพิธีเปิดการประชุม นาย John Bongat นายกเทศมนตรีเมืองนากา ได้กล่าวขอบคุณโครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซียของ GIZ และรัฐบาลท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ICLEI SEAS) และดร. Richard Cordial ประธาน BISCAST ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอภาพรวมของเทคโนโลยีและวิธีการที่ใช้ในการสร้าง CCRPH ซึ่งเป็นการออกแบบที่อยู่อาศัยต้นทุนต่ำสำหรับชาวเมืองที่มีรายได้น้อย นอกจากนี้ ดร. Richard Cordial ยังอธิบายว่าหากรัฐบาลท้องถิ่นและภาคเอกชน มีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยี CCRPH มาปรับใช้ ทาง BISCAST จะยินดีถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกมากขึ้นและจัดฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ให้ลงมือทำจริง
 
หลังจากการริเริ่มแผนงานในปีพ. ศ. 2559 CCRPH ก็ได้รับการรับรองจากภาคส่วนเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมสำหรับที่พักอาศัย (AITECH) ของการเคหะแห่งชาติในฟิลิปปินส์ (NHA) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 และยังได้รับคะแนนที่พักสูงสุดจากโครงการริเริ่มอาคารสีเขียวของฟิลิปปินส์ (PGBI) อีกด้วย ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า CCRPH เป็นอาคารที่พักที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเป็นอันดับสองของประเทศ
 
ปัจจุบัน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเครื่องเขย่าคอนกรีต โต๊ะเขย่าคอนกรีตสำเร็จรูปและแม่พิมพ์อีก4แบบที่ใช้สำหรับการก่อสร้างคอนกรีตบล็อกแบบกลวง กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา อย่างไรก็ตามดร. Richard Cordial มั่นใจว่าจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจผ่านการบันทึกข้อตกลง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 
ขณะนี้ BISCAST กำลังจัดสัมมนาเกี่ยวกับการนำแนวทางการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ (Urban Nexus) มาปรับใช้ที่วิทยาลัย Masbate ซึ่งจะมีการนำเสนอเทคโนโลยี CCRPH ระหว่างการสัมมนาครั้งนี้ด้วย และในเดือนมิถุนายนนี้ BISCAST จะนำเสนอเทคโนโลยี CCRPH อีกครั้งในที่ประชุมของสภาพัฒนาภูมิภาคเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ (RDC-NEDA)
 
CCRPH เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของโครงการการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการในเมืองในเอเชียที่ดำเนินการโดย GIZ ในความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) และ ICLEI - รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน (ICLEI SEAS) โดยโครงการได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ)

Gallery

Contact information

  • รูธ เอิร์ลเบค
    ผู้อำนวยการโครงการ
    Email: ruth.erlbeck(at)giz.de