กฟผ. รับทุน 320 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานสูงและสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ GIZ จัดพิธีลงนามสัญญาให้ทุน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA) เพื่อสนับสนุนด้านการเงินเพื่อก้าวสู่การเป็นภาคอุตสาหกรรมทำความเย็นสีเขียวในประเทศไทย
 

โครงการ RAC NAMA เป็นโครงการสนับสนุนการเงินสู่กลไกลดโลกร้อนโครงการแรกในประเทศไทย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก NAMA Facility นับเป็นโครงการริเริ่มโดยรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสหราชอาณาจักร ซึ่ง GIZ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการร่วมกับรัฐบาลไทย

ในส่วนของโครงการ RAC NAMA ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวน 8.3 ล้านยูโร (ประมาณ 320 ล้านบาท) นั้น ได้ถูกนำมาจัดสรรตั้งเป็นกองทุน "RAC NAMA" โดยมอบหมายให้ กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบและบริหารกองทุน เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพพลังงานสูง 

นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวในพิธีลงนามว่า “กฟผ. รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งในฐานะผู้รับทุนในนามของประเทศไทยและผู้บริหารกองทุน RAC NAMA เนื่องด้วยกฟผ. มีนโยบายหลักในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อความสุขของประชาชนควบคู่กับความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการ RAC NAMA นอกจากจะช่วยสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศแล้ว ยังมีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้แสดงเจตจำนงและตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่ร้อยละ 7-20 ภายในปี พ.ศ. 2563 และที่ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับกรณีฐานปกติ ”

มร.ทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการโครงการฯ GIZ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เงินสนับสนุนจากกองทุน RAC NAMA Fund จำนวน 8.3 ล้านยูโรนี้ จะใช้ในการดำเนินมาตรการจูงใจทางการเงินทั้งในรูปแบบเงินอุดหนุน (Sub-Grants) และเงินทุนหมุนเวียน (Revolving Scheme) เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ผลิตและผู้ซื้อระดับครัวเรือนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงภาคบริการ เช่น การฝึกอบรมและการทดสอบอุปกรณ์

ดังนั้น กองทุน RAC NAMA Fund ถือเป็นโอกาสและทางเลือกสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการโครงการและกองทุน RAC NAMA จะเป็นตัวอย่างในแง่ประสบการณ์และโอกาสในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะพัฒนามาตรการการเงินเพื่อลดโลกร้อนและพัฒนาเศรษฐกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำให้แก่ประเทศอื่นๆ ต่อไป”

ภาพบรรยากาศในงาน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Gallery

Contact information

  • ปริยา วงศาโรจน์
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
    Email: pariya.wongsarot@giz.de