งานประชุมเทคโนโลยีดิจิทัล “ปลดปล่อยพลังแห่งดิจิทัล แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชนบท”

กรุงเทพมหานครจะเป็นสถานที่จัดงานสำคัญด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การประชุมร่วมเครือข่ายระดับภาคจะจัดขึ้นโดย SNRD Asia (เครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบทในเอเชีย) และ TUEWAS (เครือข่ายระดับภาคด้านการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงาน และน้ำในเอเชีย) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในองค์กรของ GIZ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยคาดว่า การประชุมจะเป็นที่รวมตัวกันของพนักงาน GIZ กว่า 300 คน เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการที่จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มากับโลกดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบการดำเนินงานภาคสนามและการสร้างผลกระทบให้มากยิ่งขึ้น

ภายใต้สโลแกน “ปลดปล่อยพลังแห่งดิจิทัลสำหรับเครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบทในเอเชีย (SNRD Asia) และเครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน้ำในเอเชีย (TUEWAS)

ไฮไลท์ของการประชุมรวมถึงการแบ่งปันโซลูชั่นดิจิทัลซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีภายในองค์กรของ GIZ ตลอดจนการแบ่งปันภายในองค์การระหว่างประเทศแห่งอื่น

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แต่เฉพาะ GIZ หรือประเทศเยอรมนีเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับการปฏิวัติดิจิทัล ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเจ้าบ้าน ได้แสดงให้เห็นว่ามีการลงทุนในวาระด้านดิจิทัลในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา

โดยรู้จักกันในชื่อ “ไทยแลนด์ 4.0” (นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.0 ของประเทศไทย) รัฐบาลไทยมุ่งหวังว่าจะปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศจากบริการที่เน้นการใช้แรงงานไปสู่บริการที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยลงทุนในแนวคิดอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

--------------------------
เกี่ยวกับ SNRD ASIA
เครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบทในเอเชีย (SNRD Asia) เป็นแพลตฟอร์มภายในองค์กรของ GIZ เพื่อการเรียนรู้ แบ่งปันความรู้เฉพาะสาขา และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่มีแนวคิดคล้ายกันในสาขาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชนบท โดยก่อตั้งขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1980 ปัจจุบันเครือข่าย SNRD Asia ทำหน้าที่เชื่อมโยงโครงการและแผนงานรวมกว่า 50 รายการในกว่า 15 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สำนักงานเลขานุการเครือข่ายตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งรับหน้าที่ปฏิบัติงานประจำวันของเครือข่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SNRD Asia กรุณาเขียนอีเมล์ไปที่ snrd-asia@giz.de หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.snrd-asia.org 

เกี่ยวกับ TUEWAS
เครือข่ายระดับภาคด้านการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงาน และน้ำในเอเชีย (TUEWAS) เป็นแพลตฟอร์มภายในองค์กรของ GIZ เพื่อการเรียนรู้ แบ่งปันความรู้เฉพาะสาขา และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่มีแนวคิดคล้ายกันในสาขาการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงาน และน้ำในเอเชีย ปัจจุบันเครือข่าย TUEWAS ทำหน้าที่เชื่อมโยงโครงการและแผนงานรวมกว่า 50 รายการทั่วภูมิภาคเอเชีย สำนักงานเลขานุการเครือข่ายตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย รับหน้าที่ปฏิบัติงานประจำวันของเครือข่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TUEWAS ได้ที่ tuewas@giz.de หรือสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.tuewas-asia.org

Contact information

  • อนุสรา แท่นพิทักษ์
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน้ำในเอเชีย (TUEWAS) และเครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนในเอเชีย (SNRD ASIA)
    Email: anusara.tanpitak@giz.de