นานาชาติผนึกกำลังส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจด้าน Smart Energy ในอาเซียน

จากความร่วมมือนานาชาติระหว่างหลายภาคส่วนได้มีการเปิดตัวงาน Smart Energy Hackathon ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่โดยใช้ซอฟต์แวร์เป็นทางออกสำหรับความท้าทายด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปิดโอกาสให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากทั่วภูมิภาคร่วมแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นเวลา 2 วัน เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 350,000 บาท งาน Hackathon เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดพื้นที่สำหรับการคิดค้นทางออกใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหา อีกทั้งเป็นเวทีสำหรับเปลี่ยนประกายความคิดให้เกิดเป็นผลงาน พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดไปสู่ธุรกิจในขั้นต่อไป งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ อันได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทเอ็นจี จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) บริษัท Lykke บริษัทวาเพา จำกัด และบริษัทบลูโซลาร์ จำกัด งาน Smart Energy Hackathon จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ), Techgrind, CalCEF/New Energy Nexus, ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) และเคเอ็กซ์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KX)
 
ดิจิตอลคือกุญแจสำคัญ
ภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญกับความท้าทายในการรับมือและจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะทำให้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยี smart energy มีความสำคัญสูงขึ้น งาน Smart Energy Hackathon เป็นการเปิดเวทีให้เหล่าสตาร์ทอัพได้พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ซอฟต์แวร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ของระบบพลังงานและรวมไปถึง Internet of Things (IoT) การบริหารจัดการระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เทคโนโลยีสมาร์ทกริด (smart grid) การจัดการพลังงาน (Energy Management) การให้บริการลูกค้า ฯลฯ การทำให้อุตสาหกรรมพลังงานของอาเซียนมีความเป็นดิจิตอลจะทำให้กิจการสาธารณูปโภคอย่างการไฟฟ้ามีขีดความสามารถมากขึ้น เช่น มีความยืดหยุ่นในการจัดการการผนวกรวมแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบ การดูแลรักษาระบบไฟฟ้า การจัดการระบบ และการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น
 
สร้างระบบนิเวศ
วิสัยทัศน์ร่วมของผู้สนับสนุนและผู้จัดงาน Smart Energy Hackathon คือการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะสนับสนุนผู้ประกอบการด้านพลังงาน นวัตกรรมขององค์กรและการลงทุนใน Smart Energy ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนจากล่างขึ้นบน การสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับเหล่าสตาร์ทอัพด้านพลังงาน เป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การยอมรับจากคนหมู่มากและการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน งาน Smart Energy Hackathon จะเพิ่มแรงผลักดันและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมด้านพลังงาน ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 จะมีการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ smartenergyhackathon.com รวมไปถึง Facebook และ Twitter
 
“การนำ Smart Energy มาใช้แก้ปัญหาในตลาดพลังงานไม่ได้อยู่ที่ความท้าทายด้านฮาร์ดแวร์อีกต่อไป รูปแบบธุรกิจที่มีนวัตกรรม รวมถึงการให้ซอฟต์แวร์มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหา ล้วนเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ GIZ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างระบบนิเวศสำหรับการประกอบธุรกิจในด้านsmart energy ซึ่งจะช่วยสร้างทางออกเชิงนวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอาเซียน” โทมัส โครเม็ทซ์กา ผู้อำนวยการโครงการพลังงานทดแทน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
 
“Techgrind พร้อมที่จะพบปะและสนับสนุนเหล่าสตาร์ทอัพที่มุ่งแก้ปัญหาด้านพลังงานและอยากที่จะเติบโตเป็นบริษัทพันล้าน!” พาเวล ลาเลอติน ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนหลัก TechGrind Incubator & Venture Capital
 
“สำหรับ KX นั้น การสร้างระบบนิเวศด้านพลังงานสะอาดในประเทศไทยเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการพัฒนาที่ยั่งยืน เราจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านนี้เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนและการกำหนดสัดส่วนพลังงานของไทยที่เหมาะสม นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิล พลังงานทดแทน การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รถยนต์ไฟฟ้า เคมีสีเขียว ระบบไฟส่องสว่างและน้ำทิ้ง ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศหากแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างและลงทุนในธุรกิจ” คริส ชิโนสรณ์ ผู้อำนวยการเคเอ็กซ์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KX)

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมและองค์กรชั้นนำในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในด้านพลังงานในอาเซียน งาน Smart Energy Hackathon จะเป็น Game Changer และจะนำไปสู่แนวความคิดใหม่ ๆ รวมถึงจะช่วยดึงความสนใจสู่นวัตกรรมและการทำธุรกิจด้านพลังงานอย่างแน่นอน เราต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านพลังงานในอาเซียน งาน Hackathon นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลาย ๆ กิจกรรมที่น่าสนใจที่เรากำลังวางแผนให้เกิดขึ้นตามมาในภูมิภาคนี้” เฮนดริค ทีซิงกา ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการโปรแกรม New Energy Nexus
 
“หนึ่งในเป้าหมายของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งรวมไปถึงด้านพลังงาน เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาและประสานความร่วมมือให้เกิดระบบนิเวศด้านพลังงานที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสามารถสนับสนุนธุรกิจและสตาร์ทอัพด้านพลังงาน ผนวกนวัตกรรมและการลงทุนใน smart energy ทั้งในรูปแบบบนลงล่างและล่างขึ้นบน ปัจจุบัน เราไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าภูมิภาคอาเซียนยังคงเผชิญความท้าทายในการจัดการปัญหาด้านพลังงาน โดยเฉพาะความต้องการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี smart energy ที่เพิ่มสูงขึ้น งาน Smart Energy Hackathon เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์ในการก่อให้เกิดหรือจุดประกายแนวคิดทางออกใหม่ ๆ เพื่อให้มีการจัดหาเทคโนโลยีด้าน smart energy ที่ดีขึ้นและเร่งรัดพัฒนาวิธีแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมโดยใช้ซอฟต์แวร์” ดร.รณกร ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub)
 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดงาน
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
GIZ เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน GIZ มีบุคลากรประมาณ 20,000 คน และมีการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อยู่ในกว่า 130 ประเทศทั่วโลก GIZ เน้นการดำเนินโครงการที่มีลักษณะเฉพาะและตอบโจทย์ความต้องการโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างสมดุลการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยการคำนึงถึงคนทุกกลุ่มในสังคมตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับในประเทศไทยนั้น GIZ ได้ดำเนินโครงการในนามของกระทรวงต่าง ๆ ของประเทศเยอรมนี สหภาพยุโรป รวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศ เช่น มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์หรือบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ จำกัด รวมไปถึงรัฐบาลไทยด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.giz.de และ http://www.thai-german-cooperation.info

TechGrind
TechGrind เป็นระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีของอาเซียน มีสำนักงานอยู่กรุงเทพฯ ก่อตั้งโดย TechGrind Incubator & Venture Capital, TechGrind Ventures Syndicate, TechGrind Hub and TechGrind Spaces Techgrind โดยนับเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเอกชนอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นความร่วมมือระหว่าง Amazon, IBM, Digital Ocean, helloPay, Microsoft Bizspark ร่วมถึงหน่วยงานอื่น ๆ TechGrind มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจสำหรับสตาร์ทอัพที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นไปจนถึงการสร้างทีมผู้ก่อตั้ง การจัดโครงสร้างบริษัท การบริหารจัดการกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การสนับสนุนขยายการเติบโตทางธุรกิจ และการสนับสนุนให้เหล่าสตาร์ทอัพได้พบกับนักลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลก
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.techgrind.asia
 
ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub)
ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) มีพันธกิจในการบ่มเพาะผู้มีความสามารถและคิดค้นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การเรียนรู้และการละเล่นของคนไทย CU Innovation Hub ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุนโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะในการประกอบธุรกิจสำหรับนิสิตและเจ้าหน้าที่ผ่านการจัดงาน Hackathon เวทีอภิปรายและโครงการอบรมที่มีความหลากหลาย
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ innovationhub.chula.ac.th
 
เคเอ็กซ์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KX)
เคเอ็กซ์หรือศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมเป็นจุดเริ่มต้น จุดเชื่อมต่อประสานและเป็นแหล่งบริการครบวงจรโดยมีพันธกิจที่จะ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยเคเอ็กซ์ให้บริการโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตรวมไปถึงโครงการเร่งรัดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ เคเอ็กซ์มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา SME ที่เข้มแข็งเพื่อเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงยิ่งขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.kxchanges.com
 
CalCEF/New Energy Nexus
New Energy Nexus สนับสนุนสตาร์ทอัพที่สมาร์ท เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกระจายตัวอยู่ทั่วโลกโดยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เกิดการร่วมมือและนวัตกรรมระหว่างผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ศูนย์บ่มเพาะและเร่งรัดนวัตกรรมและผู้ประกอบการที่มุ่งเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานในอนาคต New Energy Nexus ได้รับการสนับสนุนจาก California Clean Energy Fund (CalCEF) ซึ่งได้มีการลงทุนและเร่งรัดนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดและระบบนิเวศของสตาร์ทอัพมากว่าหนึ่งทศวรรษ CalCEF มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายสถาบันวิจัยด้านพลังงานสะอาด ศูนย์บ่มเพาะและเร่งรัดนวัตกรรมและนักลงทุนในสตาร์ทอัพ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.energynexus.co
 

Contact information

  • คุณโทมัส โครเม็ทซ์กา
    ผู้อำนวยการโครงการพลังงานทดแทน
    Email: thomas.chrometzka@giz.de