ร่วมสนุกกิจกรรม “แชร์ไอเดียรักษ์โลกในแบบของคุณ - CLIMATE CHANGE, WE CHANGE"

วิธีการร่วมสนุก
1. แชร์ไอเดียรักษ์โลกในแบบของคุณกับกิจกรรม "เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย - CLIMATE CHANGE, WE CHANGE"
2. โพสต์ร่วมสนุกได้ 2 ช่องทาง คือ instagram หรือ facebook ของตัวคุณเอง
3. บรรยายใต้ภาพสั้นๆ ที่สอดคล้องกับภาพถ่ายพร้อมแฮชแท็กชื่อกิจกรรม #climatechangewechange และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะเพื่อให้ทีมงานสามารถเข้าถึงภาพถ่ายของคุณ

เกณฑ์การตัดสิน
• ความคิดสร้างสรรค์ 
• ความสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 
1. ผู้จัดงานจะคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมจากทั้ง 2 ช่องทาง 
2. ภาพถ่ายต้องเป็นภาพที่มีไอเดียสร้างสรรค์และสอดคล้องกับ Concept รักษ์โลกและประหยัดพลังงาน 
3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้กล้องถ่ายรูปชนิดใดก็ได้และไม่จำกัดจำนวนภาพถ่าย 
4. ภาพถ่ายที่เข้าร่วมจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายเองเท่านั้น หากพบว่ามีการคัดลอกมาจากที่หนึ่งที่ใด จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
5. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล ต่อ 1 คนเท่านั้น 
6. ผู้เข้ารอบต้องแสดงตนพร้อมบัตรประชาชนและสื่อที่แสดงตนว่าเป็นเจ้าของไอเดียในวันมารับรางวัล
7. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ผู้จัดงานใช้ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันตามดุลยพินิจ รวมถึงอนุญาตให้เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ควบคุมหรือใช้ในกิจการงานต่างๆ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
8. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ และผู้จัดงานไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะเรียกร้องอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือเหตุต่อเนื่องที่ทางผู้จัดงานได้ทำการการยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมนี้
9. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นในทุกกรณี
10. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับพนักงานและบริษัทที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
11. คำตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่อาจฟ้องร้อง หรือเอาผิดได้

ระยะเวลาร่วมสนุกและประกาศผล
1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 19 - 31 พฤษภาคม 2560 (ปิดรับเวลา 00.00 น. หรือเที่ยงคืนของวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
2. ประกาศผลผู้เข้ารอบการตัดสินจำนวน 15 คน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น. ทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/gizthailand
3. ผู้เข้ารอบจะต้องส่งข้อความมาทางกล่องข้อความบนหน้าเพจ GIZ Thailand เพื่อแจ้งชื่อ- นามสกุล ที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 22:00 น. หากผู้เข้ารอบที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับมาภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
4. ประกาศผู้ชนะในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ที่งาน "เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย - CLIMATE CHANGE, WE CHANGE" เอมควอเทียร์ ชั้น 5 โซน Water Garden

ของรางวัลและการคัดเลือกผู้เข้ารอบ
ผู้จัดงานจะคัดเลือกผู้เข้ารอบที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไข ไอเดียสร้างสรรค์โดนใจ เพื่อรับของรางวัลทั้งสิ้น 15 รางวัล โดยแบ่งของรางวัลออกเป็น

​• รางวัลที่ 1 บัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS 1 ปี จำนวน 1 รางวัล
​• รางวัลที่ 2 บัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS 8 เดือน จำนวน 1 รางวัล
​• รางวัลที่ 3 บัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS 6 เดือน จำนวน 1 รางวัล
​• รางวัลของที่ระลึกสำหรับผู้เข้ารอบอีก 12 คน จำนวน 12 รางวัล

*หมายเหตุ
ภาพถ่ายที่ใช้ร่วมสนุกในกิจกรรมจะถูกนำมาจัดแสดงในวันงาน

Contact information