​การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนด้านการขับขี่ให้ปลอดภัยและการขับขี่เพื่อประหยัดพลังงานสำหรับรถบรรทุกในประเทศกัมพูชาและลาว

ปัญหาหนึ่งที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คือการหาและการรักษาไว้ซึ่งคนขับรถบรรทุกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น ในประเทศลาวและกัมพูชานั้นไม่มีระบบที่เหมาะสมในการฝึกอบรมและทดสอบผู้ขับรถบรรทุกเพื่อสอบใบอนุญาตขับรถแทร็กเตอร์-เทรลเลอร์ นอกจากนี้ ทักษะในการขับขี่ของผู้ขับรถบรรทุกยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ขาดความมีวินัย และความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยและการขับขี่เพื่อประหยัดพลังงาน สิ่งเหล่านี้นำไปสู่การใช้เชื้อเพลิงอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานสำหรับภาคขนส่งและโลจิสติกส์สูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วย
 
กระทรวงแรงงานและการคมนาคมในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ร่วมกับโครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนการขับขี่ให้ปลอดภัยและการขับขี่เพื่อประหยัดพลังงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้ฝึกสอนขับรถบรรทุกท้องถิ่นให้สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ขับขี่รถบรรทุกจากบริษัทเอกชน ในภาคขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศตนเองได้
 
การฝึกอบรมที่ประเทศกัมพูชา จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 15 คน ส่วนในประเทศลาว จัดขึ้นที่นครเวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 10 คน  หลักสูตรการขับขี่ให้ปลอดภัยประกอบด้วย ทัศนคติในการขับขี่ให้ปลอดภัย ความพร้อมในการขับขี่ เทคนิคการขับขี่ให้ปลอดภัย การจัดการความเหนื่อยล้าและการตรวจสอบยานพาหนะขั้นพื้นฐาน ส่วนหลักสูตรการขับขี่เพื่อประหยัดพลังงานประกอบด้วย วิธีการสตาร์ทรถบรรทุกอย่างถูกต้อง ผลกระทบจากการสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ วิธีการใช้เกียร์ คลัทช์ และเบรคของรถบรรทุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิธีการขับรถขึ้นและลงเนินเขาสูงชัน หลังจากที่ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียนแล้ว ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติบนถนนจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยประเมินการนำทฤษฎีที่ได้เรียนรู้จากการอบรมในห้องเรียนมาใช้ และให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

Gallery

Contact information

  • คุณวิลาสินี ภูนุชอภัย
    ผู้อำนวยการร่วมโครงการ
    Email: wilasinee.poonuchaphai@giz.de