ปลดปล่อยพลังแห่งดิจิทัล แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชนบท

14 May, 2018 - 18 May, 2018

การประชุมร่วมเครือข่ายระดับภาคจะจัดขึ้นโดย SNRD Asia (เครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบทในเอเชีย) และ TUEWAS (เครือข่ายระดับภาคด้านการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงาน และน้ำในเอเชีย) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในองค์กรของ GIZ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยคาดว่า การประชุมจะเป็นที่รวมตัวกันของพนักงาน GIZ กว่า 300 คน เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการที่จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มากับโลกดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบการดำเนินงานภาคสนามและการสร้างผลกระทบให้มากยิ่งขึ้น

ภายใต้สโลแกน “ปลดปล่อยพลังแห่งดิจิทัลสำหรับเครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบทในเอเชีย (SNRD Asia) และเครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน้ำในเอเชีย (TUEWAS)

ไฮไลท์ของการประชุมรวมถึงการแบ่งปันโซลูชั่นดิจิทัลซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีภายในองค์กรของ GIZ ตลอดจนการแบ่งปันภายในองค์การระหว่างประเทศแห่งอื่น

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แต่เฉพาะ GIZ หรือประเทศเยอรมนีเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับการปฏิวัติดิจิทัล ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเจ้าบ้าน ได้แสดงให้เห็นว่ามีการลงทุนในวาระด้านดิจิทัลในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา

โดยรู้จักกันในชื่อ “ไทยแลนด์ 4.0” (นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.0 ของประเทศไทย) รัฐบาลไทยมุ่งหวังว่าจะปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศจากบริการที่เน้นการใช้แรงงานไปสู่บริการที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยลงทุนในแนวคิดอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง